Varnar för att ladda bilen hemma

Låt bli att ladda bilen i eluttaget hemma.

Den uppmaningen kommer nu från Fortum och Konsumenternas försäkringsbyrå.
Risken för brand är stor – dessutom riskerar försäkringen att sänkas kraftigt.

Intresset för att köpa elbil växer rejält. Bara under förra året ökade försäljningen av laddbara bilar med 40 procent i Sverige.

Regeringens nya bonus-malussystem, som ger kraftig bonus till dem som köper elbilar, väntas dessutom spä på ökningen ytterligare.

”Riskerar allvarliga bränder”

Men utvecklingen för även med sig risker. Fortum varnar nu för att ladda bilen hemma i ett vanligt eluttag.

– Vi vet att det finns många som stoppar in sladden i vanliga ladduttag, något som riskerar att orsaka allvarliga kabelbränder eftersom kablarna inte är dimensionerade för så höga effekter under längre tid. Det är viktigt att man har en korrekt installerad och godkänd laddbox, säger Sofia Kjellqvist, produktansvarig för hemladdning på Fortum, i ett pressmeddelande.

Skulle en kabelbrand uppstå utan en korrekt installerad laddbox riskerar dessutom försäkringen att sänkas kraftigt, säger Peter Stark, försäkringsjurist på Konsumenternas försäkringsbyrå.

Kan sänkas med 50 procent

– I försäkringsvillkoren finns ofta aktsamhetskrav som anger att elektriska installationer ska vara fackmannamässigt monterade. Utan en korrekt installerad laddbox finns en risk att ersättningen sänks, ibland med så mycket som 50 procent. Det kan innebära stora ekonomiska förluster om huset tar eld på grund av en av en onödig kabelbrand.

Elsäkerhetsverket har nyligen tillsatt en utredning som bland annat ska undersöka riskerna med hemladdning av elbilar.

Artikel från Aftonbladet ons 14 februari 2018

Läs hela artikeln här