Enerigeffektivisering

Byte av gammal belysning mot ny energisnål

Vi säljer LED- belysning med hög effektivitet som möter kundens behov av flexibilitet och uthållighet, med fokus på ekonomi.

25 Augusti 2023 slutar man tillverka lysrör i Europa. Detta för att begränsa användandet av kvicksilver och farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.

 Välkommen att kontakta oss för ett platsbesök där vi går igenom er anläggning och tittar på hur vi kan energieffektivisera er fastighet.