Lysrör med kvicksilver fasas ut under 2023

Lysrör är en vanlig ljuskälla som används i armaturer i många olika typer av lokaler. 2023 fasas lysrör och kompaktlysrör ut från marknaden. De ersätts av LED-alternativ som är effektivare och har lika bra eller bättre funktion.

Varför fasas lysrören ut?

EU har beslutat att fasa ut belysning med kvicksilver. Användningen av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning ska ersättas och begränsas. Förutom att de gamla lysrören innehåller kvicksilver, är de inte heller lika energieffektiva som LED-lysrör och andra LED-alternativ.

LED-belysning kan halvera elanvändningen

Om du byter till LED-belysning kan du nästintill halvera elanvändningen för belysning i lokalen. Med smart styrning som är anpassad till verksamheten och de som använder lokalen kan du spara ytterligare 20–40 procent. Med bra belysning som håller länge minskar kostnaden för underhåll i framtiden.

Successiv utfasning startar 2023

Utfasningen startar 2023 och beräknas pågå i cirka fem år. Så småningom kommer det inte längre gå att köpa lysrör som innehåller kvicksilver.

Läs mer på Energimyndigheten